Doelstellingen

  1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de bewoners van gebouwen Anton & Gerard (Strijp-S, Eindhoven) en het bijdragen aan een optimaal woonklimaat door onder andere: het organiseren van activiteiten, intensieve samenwerking met partners in het gebied en het beheren van voorzieningen voor bewoners.
  2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder andere het ondersteunen van activiteiten en initiatieven van bewoners, het initiƫren, beheren en faciliteren van werkgroepen, het onderhouden en uitbreiden van het gebiedsgebonden netwerk vanuit een positieve houding en het deelnemen aan het Trudo Klantenplatform.
  3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. Eventueel overgebleven budgetten worden zoveel mogelijk teruggestort naar de betreffende partij(en). Winst die overblijft tengevolge van georganiseerde activiteiten waar inspanning tegenover stond zal door het bestuur beheerd worden en ingezet ten behoeve van de doelstellingen van de vereniging. Aan dergelijke reserveringen wordt een maximum gesteld van tweemaal de jaarbegroting.